Prawo rodzinne i opiekuńcze

  • rozwód
  • separacja
  • sprawy alimentacyjne oraz dotyczące władzy rodzicielskiej
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa
  • sporządzenie/opiniowanie umowy majątkowej małżeńskiej (tzw. intercyza)
  • podział majątku wspólnego małżonków
  • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym