Prawo karne

  • obrona osób podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania
  • reprezentacja interesów pokrzywdzonych
  • odroczenie wykonania kary
  • przerwa w karze pozbawienia wolności
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • odbywanie kary pozbawienia wolności w trybie dozoru elektronicznego