Prawo handlowe

  • zakładanie/likwidacja spółek
  • reprezentacja spółki w postępowaniu rejestrowym KRS
  • prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej
  • obsługa prawna organów spółek kapitałowych w tym przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów funkcjonowania organów spółek  oraz organizowanie i prowadzenie ich posiedzeń
  • reprezentacja wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
  • sprawy o wyłączenie wspólnika
  • sprawy o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały organów spółki
  • windykacja należności