Prawo budowlane

  • sporządzanie/ opiniowanie umów zawieranych w trakcie procesu budowlanego,
  • obsługa prawna inwestycji budowlanych,
  • doradztwo w zakresie finansowania inwestycji,
  • podjęcie czynności w zakresie ustalenia warunków zabudowy, otrzymania pozwolenia na budowę, zagadnień dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentacja przed instytucjami państwowymi i samorządowymi