Prawo bankowe

  • prowadzenie postępowań związanych z roszczeniami tzw. „kredytów frankowych” 
  • opiniowanie umów bankowych 
  • prowadzenie postępowań wynikających z zawartych umów bankowych,
  • doradztwo w zakresie uzyskania kredytu/gwarancji dla realizacji inwestycji,
  • odzyskiwanie niesłusznie naliczonych przez banki opłat, odsetek, kosztów ubezpieczeń etc
  • ustalanie nieważności lub bezskuteczności wybranych zapisów umowy bądź całej umowy