fbpx

Umowa pożyczki pomiędzy członkiem zarządu a spółką

Jeżeli jedną ze stron umowy pożyczki jest członek zarządu spółki a drugą spółka, wówczas umowę w imieniu spółki podpisuje pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników lub rada nadzorcza. W przypadku reprezentacji spółki przez radę nadzorczą przyjmuje się, że wystarczy, by pod umową złożyli podpis reprezentanci rady (zgodnie z uchwałą lub regulaminem), a podpis ten został ...
Dowiedz się więcej